13. júla 2024

ENGLISH BELOW

Stranger Vision z Itálie na festival South of Heaven přivezou svůj velmi melodický power metal, mírně šmrnclý thrash metale. Hm zajímavá kombinace. Tak na toto jsme zvědavi jak vše vyzní na živo. A zde pár nevážných otázek v rozhovoru, pro festival South of Heaven.Alan – Ahoj bando. Kdy jste se dozvěděli o tomto festivale?

Ivan – Legrační příběh, bylo to během našeho týdenního herního večera „Hádej, nejlepší evropský metalový festival“. Podařilo se nám to na první pokus!“


Alan – Když jste se o festu dozvěděli, koukli jste i na předešlé ročníky? Nebo South of Heaven mapujete dýl?

Riccardo – Ano, podívali jsme se na předešlé ročníky. Chtěli jsme si udělat vlastní názor na tento festival, o čem je South of Heaven, zhlédli jsme spoustu videí a přečetli si X článků a rozhovorů. Je jasné, že tento festival má solidní pověst a my jsme rádi, že můžeme být letos jeho součástí.


Alan – Tuto otázku pokládám pokaždé, u každého ročníku, tak ji položím i vám. Už jste hráli někdy v lomu? Co na to říkáte?

Alessio – Alane, zahrát si v lomu je jako hrát přímo v amfiteátru matky přírody! Zatím jsme neměli možnost si zahrát v lomu, nebo na podobném místě, tak na toto se hodně těšíme, bude to další zkušenost pro nás. Jsme naprosto netrpěliví přenést naší tvorbu do takto epického prostředí. Připravte se na show, která se určitě zapíše do historie lomu!


Alan – Prozraďte nějaké zajímavé místa kde jste si už zahráli koncert, nebo festival. Třeba vlak, letadlo, loď, strž …..?

Daniele – Místa, která s náma otřásli? Jedním z výjimečných momentů bylo hraní na festivalu zasazeném do okouzlujících zdí hradu Gradara v Itálii. Bylo to jako hrát ve středověké fantazii s publikem přeneseným do jiného času a na jiné místo!


Alan – Co u vás nového, zajímavého? Album, změna v sestavě atd ….?

Ivane – Pro nás je to šest měsíců kolotoč! Ve studiu jsme připravovali něco speciálního – konkrétně dvě zbrusu nová alba! První jsme již připravili, má vyjít koncem tohoto roku. Ale pst, všechno je to přísně tajné – nechtěli bychom riskovat na SoH tím, že bychom kočku vytáhli z pytle příliš brzy!


Alan – Na South of Heaven přivezete co? Myšleno v repertoáru? A nebo i pokud s sebou povezete nějaké překvapení, ven s tím.

Riccardo – Dolaďovali jsme náš setlist pro SOH a řeknu vám, že to bude epické. Přineseme to nejlepší z našich prvních dvou alb spolu s překvapivým obalem, který je nám srdci blízký. Nemůžeme toho prozradit příliš mnoho, ale řekněme, že je to davový zážitek, který zaručeně každého zvedne na nohy!


Alan – Co děláte když nehrajete?

Alessio – Když nejsme na pódiu, jsme ve skutečném světě a žonglujeme se svou každodenní prací jako všichni ostatní. Hudba je naše vášeň, takže když zrovna nepracujeme, najdete nás, jak se ponoříme do místní hudební scény, objevujeme nové kapely a podporujeme undergroundové umělce. Ať už jsme na cestách nebo odpočíváme doma, hudba je vždy na pořadu dne.


Alan – Váš kout, vaše domovina – jak se vám tam hraje? A nějakou perličku můžete říci/napsat?

Daniele – Ach, Itálie – kde vášeň plyne stejně volně jako víno! Díky naší světově proslulé kuchyni, ikonickým památkám nikdy nenastane nuda. . A i když se italská metalová scéna možná posouvá na zadní sedadlo, zvedáme naše motory a jsme připraveni udělat trochu hluku!


Alan – Bylo by něco, co na sebe prásknete, a nikde jinde jste to ještě neřekli, nebo nenapsali?

Riccardo – Dobře, čas na přiznání! Kromě pódiových dovádění a zabijáckých kytarových sól jsme jen parta životuchtivých nezbedníků, kteří věří v prožití každého okamžiku na maximum. Ať už prozkoumáváme nové kultury nebo se pohybujeme na pódiu, všichni se snažíme přijmout chaos a šířit dobré vibrace, kamkoli jdeme. Ať už přehráváme melodie nebo nasáváme kulturní skvosty, jde nám především o to, abychom přijali krásu života a sdíleli ji se světem, jeden riff po druhém!


Alan – Na co (nač), nebo na koho se na festivale South of Heaven nejvíce těšíte?

Ivan – Až pocítíme energii davu na South of Heaven, na pulz metalu který nám koluje v žilách. Připravte se na dunění v hlavách, a nechat hudbu převzít kontrolu!


Alan – Díky za rozhovor pro nás a pro návštěvníky festivalu South of Heaven. Uvidíme se na pódiu. Se mnou určitě, já jsem ten co to vše uvádí a v čas vás z pódia vyžene kvůli prostoru pro další kapelu.

Alessio – Alane díky, že jsi nás oslovil s těmito zabijáckými otázkami! Uvidíme se na pódiu, žádný stres, klidně nás nakopněte, abychom uvolnili plac pro další skupinu. Slibujeme, že nebudeme prasata – a dáme prosto i jiným. 


We will ask some not-so-serious questions to every band performing at this festival. We are happy that they will play with us, also they are happy that they will play with us. We are happy together. Let’s love each other, and let’s love this festival. Keep supporting it because it wouldn’t be possible without you!


Alan – Hi gang. When did you hear about this festival?

Ivan – Funny story, it was during our weekly „Guess That Best Fucking European Metal Festival“ game night. We got it right on the first try!“


Alan – When you heard about the festival, did you look at the previous ones? Or are you learning about South of Heaven just now?

Riccardo – Oh, we definitely checked out the previous festivals. We wanted to get a real feel for what South of Heaven is all about, so we watched a bunch of videos and read up on it. It’s clear this festival has a solid reputation and we’re excited to be a part of it this year.


Alan – I ask this question every time, with every year, so I will ask it again. Have you ever played in a quarry? What do you think about it?

Alessio – Alan, playing in a quarry is like performing in Mother Nature’s own amphitheater! While we’ve never done it before, we’re buzzing with anticipation to bring our music to such a unique and epic setting. Get ready for a show that’s bound to go down in quarry history!


Alan – Tell us about some interesting places where you have already played a concert or a festival. For example, a train, a plane, a ship, a jet…..?

Daniele – Oh, the places we’ve rocked! One standout moment was playing at a festival nestled within the enchanting walls of Gradara Castle in Italy. It felt like performing in a medieval fantasy, with the audience transported to another time and place!


Alan – More than 6 months have passed since the beginning of 2024, so what’s new, and interesting for you? Album, line-up change, etc…?

Ivan – it’s been a whirlwind six months for us! We’ve been cooking up something special in the studio – namely, two brand new albums! We’ve already recorded the first one, set to drop later this year. But shh, it’s all top-secret stuff – wouldn’t want to risk our spot at SoH by letting the cat out of the bag too soon!


Alan – What will you bring to South of Heaven? Thought as in the repertoire? Or even if you bring a surprise, can you hint about it?

Riccardo – We’ve been fine-tuning our setlist for SOH, and let me tell you, it’s gonna be epic. We’ll be bringing the best of our first two albums, along with a surprise cover that’s near and dear to our hearts. Can’t give away too much, but let’s just say it’s a crowd-pleaser guaranteed to get everyone on their feet!


Alan – What do you do when you’re not playing?

Alessio – When we’re not on stage, we’re out there in the real world, juggling our day jobs like everyone else. But music is our passion, so when we’re not working, you’ll find us immersing ourselves in the local music scene, discovering new bands, and supporting underground artists. Whether we’re on the road or chilling at home, music is always on the agenda.


Alan – Your corner, your homeland – how are you doing there? And can you say/write something interesting about your homeland?

Daniele – Ah, Italia – where passion flows as freely as the wine! With our world-renowned cuisine, iconic landmarks, and powerhouse performances, there’s never a dull moment. . And even though the Italian metal scene might be taking a backseat, we’re revving up our engines and ready to make some noise!


Alan – Is there anything you’re going to tell about yourself that you haven’t said or written anywhere else?

Riccardo – Alright, confession time! Beyond the stage antics and killer guitar solos, we’re just a bunch of life-loving misfits who believe in living every moment to the max. Whether we’re exploring new cultures or rocking out on stage, we’re all about embracing the chaos and spreading good vibes wherever we go. Whether we’re belting out tunes or soaking in cultural gems, we’re all about embracing the beauty of life and sharing it with the world, one riff at a time!


Alan – What or who are you most looking forward to at South of Heaven?

Ivan – Oh, you better believe it! We’re counting down the days until we hit the South of Heaven stage and feel the energy of the crowd pulsating through our veins. Get ready to bang your heads, throw up those horns, and let the music take control!


Alan – Thanks for the interview for us and the South of Heaven festival goers. See you on stage. With me for sure, I’m the one who introduces it all and when the time comes, kicks you off the stage to make room for the next band.

Alessio – Hey Alan, thanks for keeping us on our toes with those killer questions! We’ll see you on stage, but hey, no hard feelings when you have to kick us off to make room for the next act. We promise not to hog the spotlight… too much!