13. júla 2024

ENGLISH BELOW

Nejcharismatičtější ženský hlas Skotska
Maggie Reilly svou nejen sólovou dráhu/kariéru započala v roce 1975 plus mínus. Zpívala doprovody u spousty slavných skupin, nebo jmen hudebního světa. Má za sebou s těmito umělci nesčíslně hitů. Které se drželi dlouhá léta na příčkách hitparád. Záběr hudebního zaměření, nebo hostování je od country až po rock. Z největších jmen kde propůjčila svůj hlas nejen na nahrávce, ale jezdila šňůry byli příkladně Mike Oldfield, Smokie, Juliane Werding, Jack Bruce a mnoho, mnoho dalších. Maggie Reilly v letošním roce vystoupí v amfiteátru Loket. A snad se na ni těšíte toliko jak já.


Alan – Buďte pozdravena Maggie.

Maggie – Ahoj všem.

Alan – Jak dlouho jste už na hudební scéně?

Maggie – Většinu svého života a velmi dlouhou dobu dělám muziku.

Alan – Pokud zavzpomínáte, která skladba byla nejen ve vaší tvorbě prvotní/první hit, kdy si vás všiml větší okruh posluchačů?

Maggie – Můj první singl byl vydán přibližně v době, kdy Neil Youngs po albu Gold Rush, které jsem mu nazpívala. Only love can break your heart jako jedna ze skladeb, která byla pro mě hitem. Byla jsem členkou v kapele Cado Belle v 70. Letech, byli jsme populární ve Velké Británii i mimo ni. Práce s Mikem očividně zvedla mé portfolio u fanoušků, protože měl obrovský celosvětový úspěch s tubular bells.

Alan – Přišli další nabídky, další hity. Ohledně vaší kariéry, s kým byla pro vás nejplodnější spolupráce?

Maggie – Miluji všechny spolupráce, se kterými jsem spolupracovala, ale nejdéle jsem pracoval s Mikem a zde mam obrovsky zaplněné místo v srdci.

Alan – Na začátku roku 1990 jste se rozhodla pro sólovou dráhu. Co vás k tomu vedlo?

Maggie – Byla jsem v Německu, kde jsem pracoval na charitativní písni a potkala Jurgena Turnaua, Šli jsme na večeři a Jurgen navrhl, že by se mnou rád udělal sólové album, zamlouvalo se mi to, proč ne – a od té doby jedu sólově.

Alan – V České republice nejste poprvé, kdy jste poprvé hrála v Česku? A co Slovensko?

Maggie – Minulý rok jsem měla koncert přímo na hradě v Praze, velmi jsem si to užila, nádherné místo pro vystoupení. Jsem ráda, že hraji všude , kam mě pozvou s kapelou.

Alan – Měla, nebo máte možnost si prohlédnou krajinu, památky, zajímavosti v Česku nebo na Slovensku?

Maggie – Při mé poslední návštěvě jsme měli čas na toulky po centru Prahy, měli jsme skvělého průvodce. Viděli jsme mimo jiné Orloj v centru města, nádherná památka, kus historie.

Alan – Na který koncert, nebo vystoupení ráda vzpomínáte v Česku i na Slovensku?

Maggie – Hrad, zatím top co jsem viděla v Česku.

Alan – Letošní turné/show budete mít v jakém duchu/pojetí? A něco speciálního máte připravené?

Maggie – Budu hrát písně z celé mé kariéry staré písně i nové písně včetně including everytime we touch and moonlight shadow, jsem si jista, že je tam něco, co potěší každého.

Alan – Díky za rozhovor. Těším se na hity které odehrajete a to i z vlastní tvorby. Uvidíme se.

Maggie – Budete muset přijít, abyste viděli, jaká překvapení tam budou. Všichni se moc těšíme, až si k vám přijedeme zahrát, a doufáme, že se s vámi uvidíme.


Scotland’s most charismatic female voice
Maggie Reilly started her solo track/career in 1975 plus or minus. She sang accompaniments for many famous groups or names in the music world. He has countless hits with these artists, which stayed on the charts for many years. The range of musical focus or hosting ranges from country to rock. Among the biggest names to whom she lent her voice not only on the recording but also drove the lines were, for example, Mike Oldfield, Smokie, Juliane Werding, Jack Bruce, and many, many others. Maggie Reilly will be performing at the Loket Amphitheater this year. And maybe you’re looking forward to it as much as I am.


Alan – Hi Maggie.

Maggie – Hello.

Alan – How long have you been in the music scene?

Maggie – I´ve been working in music most of my life a very very long time.

Alan – If you remember which song was the initial/first hit not only in your work, when did you get noticed by a larger fan base?

Maggie – My first single was released around the time  Neil youngs  after the gold rush  album i recorded only love can break your heart as one of the tracks a side was imagine me. I was in a band  called Cado Belle in 70s we were popular in UK and beyond. Obviously working with Mike raised  my profile fan wise as he had massive world wide success with tubular bells.

Alan – More deals came in, more hits. Regarding your career, who has been the most fruitful collaboration for you?

Maggie – Ive loved all the collaborations ive done but i worked 1ort he longest time with Mike.

Alan – At the beginning of 1990, you decided to go solo. What made you do it?

Maggie – I was in  Germany  working on  a charity song and met Jurgen Turnau we all went out for  dinner afterwards and jurgen suggested he would love to make a solo album with me i really liked  him and decided why not.

Alan – It’s not your first time in the Czech Republic, when did you play in the Czech Republic for the first time? What about Slovakia?

Maggie – I had a concert in the palace in Prague last year which i reallt enjoyed what a beautiful  place to play. I am happy to play wherever im invited especially with my band.

Alan – Did you have or do you have the opportunity to see the countryside, monuments, and attractions in the Czech Republic or Slovakia?

Maggie – the Palace obviously was amazing.

Alan – Which concert or performance do you like to remember in the Czech Republic and Slovakia?

Maggie – Only once so far amd it was  the Palace but i do look forward  to coming  more often if invited.

Alan – What spirit/concept will you have for this year’s tour/show? And do you have something special ready?

Maggie – I will be performing songs from all through my career old songs new songs including  everytime we touch and moonlight shadow im sure theres something there to please everyone.

Alan – Thanks for the interview. I’m looking forward to the hits you’ll play, even from your creations. See you.

Maggie – You will have to come along to see what surprises there will be. We are all really looking forward to coming to play for you and hope everyone has a great time see you there.