23. júla 2024

ENGLISH BELOW

Keepin it hot nové album a spoustu blues okolo.


Alan – Dobrý den pane Kahr. Jak se vám žije s blues?

Jim – Já jsem se narodil do blues. Vyrůstal jsem v Chicagu, tam byl blues všude po městě. Hrál se všude v klubech, barech, v rádií. Žil jsem blues. Byl jsem přijat na bluesové scéně jako mladý bílý oduševnělý umělec toužící vyrazit na pódium. Říkali mi mi blonďatý modrooký bratr.

Alan – Jen v rychlosti, jinak si čtenáři vše mohou najít na vašich stránkách. Jak jste se dostal k blues? A co vás nejvíce ovlivnilo stát se bluesmanem?

Jim – Vyrůstání v Chicagu mě přivedlo k Bluesu. Zasáhlo mi to celé srdce i duši. Blues našel mou duši, i já od něj chtěl víc. Je to styl, který jsem věděl, jak hrát už v mladém věku. Kolem Chicaga jsem byl označován jako „modrooký soulový bratr“ na začátku mé kariéry na bluesové scéně. Vřele mě přivítali, jako bluesmanavítán.

Alan – Skoro za necelých 50 let, jste si odehrál spoustu koncertů, spoustu vystoupení, s kým vším jste si zahrál? Kdo si vás najímal na společné hraní?

Jim – Během své kariéry jsem hrál nebo nahrával s několika bluesovými legendami. John Lee Hooker, Bobby Blue Bland, Junior Wells, Carey Bell, Koko Taylor, Jimmy Rogers, Charlie Musslewhite… atd. atd. Všichni výše uvedení umělci si mě najímali na nahrávání alb, nebo na tour když jeli.

Alan – Vaše prvotní kariéra začala s kým?

Jim – Jedním z prvních bluesových umělců, se kterými jsem pravidelně hrával, byl Junior Wells. Najal si mě jako frontmana pro svou skupinu. Dobře jsme se protáhli po Státech.

Alan – Na koho nejvíce, a nejraději vzpomínáte z muzikantských partnerů a proč?

Jim – Všichni výše uvedení umělci ovlivnili můj styl bluesu, především svými vokály nebo hrou na bluesovou kytaru. Jejich schopnost a talent přivést publikum k šílenství, na mě zapůsobily.

Alan – Sólovou kariéru jste odstartoval kdy a s kým?

Jim – Moje první profi kapela se jmenovala SLAMHAMMER. Předskakovali jsme před mnoho slavných bluesovými umělci (jako klubová kapela). Byl jsem i na volné noze, když jsem žil na západě v Kalifornii s několika dalšími umělci, byl jsem na telefonu, na zavolání jsem doplňoval jako hráč jiné skupiny.

Alan – Při vašem hraní jste se dostal i do Evropy, a dlouhá léta jste pobýval v Německu. Co vám dalo Německo?

Jim – Po turné s Johnem Lee Hookerem v Evropě jsem získal první smlouvu v Německu na nahrání sólového alba. To byl ten důvod abych zůstal v Německu – v Evropě.

Alan – Z Německa jste vyjížděl hrát po Evropě, po celém světě, než jste se vrátil do USA. S kým jste v Německu hrál? Kdo vás obklopoval za muzikanty?

Jim – No v Německu jsem nezůstal sám, vesměs se mnou tam zůstala celá skupina. S tou jsem jel USA tak i Evropu, a žili jsme v Německu.

Alan – Za sebou máte několik alb. Kolik jich je? A s kterým albem jste sklidil největšího úspěchu?

Jim – Vydal jsem 13 alb na různých německých labelech. Měl jsem velký úspěch s „Incredably Live“ koncertní záznam z Berlína. Toto album bylo oceněno prestižní cenou za nejlepší bluesové album roku.

Alan – Poslední album se jmenuje Keepin it hot. Natočil jste ho v USA. U kterých firem vyšlo? A na jakých nosičích?

Jim – Mé poslední album vyšlo pouze na jednom labelu ZYX PEPPERCAKE “ Keepin It Hot “ bylo nahráno v Memphisu u slavnýho producenta Jima Gainese. Produkoval platinové umělce jakými jsou příkladně Santana, Stevie Ray, Vaughan Huey Lewis atd. Vyšlo na Cd a LP.

Alan – Obsahuje 11 skladeb + bonusy. Na CD je bonusů více. Můžete nám o něm trochu více říci?

Jim – Je obohaceno o dvě „hitové“ skladby. Covery na albu byly nahrány živě. „It’s a Man’s World a Ain’t no sunshine“. Promítám své vokály a kytaru ve stylu blues do těchto skladeb, což mi vyhovuje. Byly nahrány živě v Belgii a Berlíně.

Alan – S albem Keepin it Hot se vracíte zpět do Evropy, do Německa. Co můžeme očekávat?

Jim – Toto album pod mou taktovkou, nás opět přivede zpět na turné po celé Evropě. Fanoušci se mohou těšit na nezapomenutelný zážitek.

Alan – Pokud máte schopného managera (managery) jaro – léto festivaly, kde vás v Evropě budeme moci vidět?

Jim – Termíny koncertů a festivalů můžete zaznamenat na mém webu.. Nebo u  agentury KS concerts se sídlem v Berlíně.

Alan – Položím dvě otázky, protože zin čtou jak Češi, tak Slováci. Budete zde také hrát v roce 2024? Pokud ano, kde?

Jim – Vše je ve fázi plánování. Agentura aktuálně pracuje na termínech na festivaly a koncerty pro rok 2024 ve vašich regionech.

Alan – Znáte nějaké České, nebo Slovenské muzikanty? Peter Lipa, Luboš Andršt? Nebo jiné? Jan Hammer?

Jim – Ano tyto umělce znám, a znám i jejich tvorbu.

Alan – Ono dalo by se povídat dlouho, protože vaše tvorba mě hodně oslovuje. Ale dlouhý článek lidi nejsou ochotni číst. Tak děkuji za rozhovor, a doufejme že tento rozhovor není poslední který společně děláme.

Jim – Děkuji za tento rozhovor a doufám, že se brzy setkáme. Nejvíce ze všeho oceňuji, že jsem se dostal k vybudování nové fanouškovské základny ve vaší zemi i regionu. Naprosto super. Díky Alane. Držím ti palce k tvé práci, děláš ji dobře.


Keepin‘ It Hot new album and lots of blues around


Alan – Hello Mr. Kahr. How do you live with the blues?

Jim – Born & bred in Chicago, the Blues was all around the city. Clubs & bars everywhere. I lived and was accepted the Blues scene, as a young white soulful performer eager to hit the stage.

Alan – Just be quick, otherwise readers can find everything on your site. How did you get to the blues? And what influenced you the most to become a bluesman?

Jim – Growing up in Chicago pulled me into the Blues style. It reached my heart & soul. Local radio stations played it daily. The Blues found my soul and I always wanted more. It’s a style I knew how to play at a young age already. Around Chicago, I was referred to as „blue eyed soul brother“ early in my career around the Blues scene. I was warmly welcomed

Alan – In almost 50 years, you’ve played a lot of concerts, a lot of shows, who have you played with? Who hired you to play together?

Jim – Over my career span, I played and or recorded with several Blues legends. John Lee Hooker, Bobby Blue Bland, Junior Wells, Carey Bell ,Koko Taylor, Jimmy ROGERS, Charlie Musslewhite…etc etc. I was hired by all the above artists.

Alan – Who did your early career start with?

Jim – One of the first Blues artists I played with was Junior Wells regularly. He hired me as his band leader. We clicked well around the city.

Alan – Who do you remember the most from your musical partners and why?

Jim – All the above artists influenced my style with their vocals mainly or Blues Harp playing Their ability and talent to work an audience into a frenzy impressed me.

Alan – When and with whom did you start your solo career?

Jim – My first pro band was called SLAMHAMMER. We backed many famous Blues artists (as a club house band). I also freelanced while living out west in California with several artists, on call for gigs.

Alan – During your playing, you also got to Europe, and you lived in Germany for many years. What did Germany give you?

Jim – I got my own first record deal in Germany after touring over there with John Lee Hooker in Europe. Several labels followed along with touring.

Alan – You went out from Germany to play in Europe, all over the world, before coming back to the US. Who did you play with in Germany? Who surrounded you as musicians?

Jim – In Germany I toured and recorded with my band.

Alan – You have several albums under your belt. How many are there? And with which album did you have the greatest success?

Jim – I released 13 albums on various German based  labels. I had much success with „Incredibly Live“ in Berlin. This album was awarded the prestigious Prize of Best Blues album of year, selected by a jury.

Alan – The last album is called Keepin‘ it Hot. You shot it in the US. Which companies did it work for? And on what carriers?

Jim – My latest album on ZYX PEPPERCAKE label “ KEEPIN IT HOT“ was recorded in Memphis with famous producer JIM GAINES.  He produced platinum artists like Santana, Stevie Ray Vaughan Huey Lewis, etc.

Alan – Contains 11 tracks + bonuses. There are more bonuses on the CD. Can you tell us a little more about him?

Jim – Both Bonus cover „hit“ tracks on my album were recorded live. “ it’s a Man’s World & Ain’t no sunshine“ I project my Blues style vocals and guitar into each rendition in my way. They were recorded live in Belgium & Berlin.

Alan – With the album Keepin‘ it Hot you are returning to Europe, to Germany. What can we expect?

Jim – This album under my belt will bring me back touring throughout Europe. Fans can expect a memorable experience.

Alan – If you have a capable manager(s), for spring-summer festivals, where will we be able to see you in Europe?

Jim – Can check show dates on my website. My agency is KS concerts based in Berlin.

Alan – I will ask two questions because both Czechs and Slovaks read the zine. Will you also play here in 2024? If yes, where?

Jim – It’s in the planning stage. My agency is currently working on dates and Festivals for 2024 in your region.

Alan – Do you know any Czech or Slovak musicians? Peter Lipa, Luboš Andrst? Or others? John Hammer?

Jim – I’ve heard of those renown artist names you mentioned.

Alan – We could talk about that for a long time because your work appeals to me a lot. But people are not willing to read a long article. So thank you for the interview, and let’s hope this interview is not the last we do together.

Jim – I thank you for this interview feature and hope we meetup soon. Most of all I appreciate reaching out to build a new  fan base in your country and region. Exciting stuff. Bluesin & more! Thanks Alan. Yours truly, Keep on keepin on.