13. júla 2024

ENGLISH BELOW

Ancient Settlers Venezuela/Španělsko přijedou na South of Heaven nás všechny oblažit kombinací melodického death metalu a metal coru. A nejen to, něco málo přes týden máme venku nové totálně nášlapové album, které kapela veze s sebou. Na festivale odehraje 1/2 t této zbrusu nové fošny. Ano přesně fošny, neb vyšlo jak na CD tak na LP. No minimálně Alan se nemůže dočkat.Alan – Ahoj bando. Kdy jste se dozvěděli o tomto festivale?

Rex – Ahoj Alane děkuji za možnost rozhovoru. Poprvé jsem o festivalu četl na začátku roku 2023 na sociálních sítích, tak jako mnoho metalistů, a muzikantů, hledá nové příležitosti, nové zážitky.


Alan – Když jste se o festu dozvěděli, koukli jste i na předešlé ročníky? Nebo South of Heaven mapujete dýl?

Rex – Ano koukal jsem, vždy je dobré vidět vývoj metalového festivalu, jak se v průběhu let mění. Zda stagnuje, nebo jde kupředu. Zde vás musím pochválit, velmi dobře rostete.


Alan – Tuto otázku pokládám pokaždé, u každého ročníku, tak ji položím i vám. Už jste hráli někdy v lomu? Co na to říkáte?

Rex – Ne, ale abych byl upřímný… zní to jako dobrý plán!!! Velmi dobrá a příjemná další zkušenost, další nové možnosti. I to je jedna ze silnějších stránek festivalu. Uspořádat festival na jiném místě dělá festival zajímavějším, nejen pro návštěvníky, ale i pro skupiny.


Alan – Prozraďte nějaké zajímavé místa kde jste si už zahráli koncert, nebo festival. Třeba vlak, letadlo, loď, strž …..?

Rex – No… nejsem si jistý, jestli jsme hráli na zajímavých místech… Hráli jsme ve staré opuštěné továrně a také v bunkru z druhé světové války. V podzemí v garážích, ale… nic přepychového. (LOL).


Alan – Od začátku roku 2024 uběhlo víc jak 6 měsíců, takže co u vás nového, zajímavého? Album, změna v sestavě atd ….?

Rex – No, nejdůležitější věcí v roce 2024 je vydání alba u  „Scarlet Records“, je to druhá dlouhohrající deska která vyšla v květnu jak na CD tak na LP „Oblivion’s Legacy“. Další top je že máme na léto proplánované turné po celé Evropě. Těšíme se na zážitky – na ohlasy metalistů na naší novou tvorbu.


Alan – Na South of Heaven přivezete co? Myšleno v repertoáru? A nebo i pokud s sebou povezete nějaké překvapení, ven s tím.

Rex – Jdeme představit současnou tvorbu, odehrajeme téměř všechny písně, které jsme nikdy předtím nehráli, většinu z nového alba.


Alan – Co děláte když nehrajete?

Rex – No, 2 z nás pracujeme jako lékaři, pak jeden jako zvukař, další dva v prestižních společnostech.


Alan – Váš kout, vaše domovina – jak se vám tam hraje? A nějakou perličku můžete říci/napsat?

Rex – Žijeme ve Španělsku, země s pěknou krajinou, skvělými místy, kam lze jet na dovolenou (Lol), ale také s velkou metalovou scénou. V undergroundu ale i v komerci je spoustu skvělých kapel. My máme z úspěchu naší kapely opravdu velkou radost. Hodně na tom pracujeme. Koncertní sezónu hned ze začátku jsme odstartovali úspěšně. Nyní je čas zjistit, co se stane, s turné k našemu novému albu.


Alan – Bylo by něco, co na sebe prásknete, a nikde jinde jste to ještě neřekli, nebo nenapsali?

Rex – Ani ne – akorát máme tedy novou vizáž.


Alan – Na co (nač), nebo na koho se na festivale South of Heaven nejvíce těšíte?

Rex – Jsme zvědaví na kapely které budou hrát s námi, na metalisty kteří na nás a vůbec na fetival South of Heaven přijdou. Užijeme si muziku, léto, pivo a guláš.


Alan – Díky za rozhovor pro nás a pro návštěvníky festivalu South of Heaven. Uvidíme se na pódiu. Se mnou určitě, já jsem ten co to vše uvádí a v čas vás z pódia vyžene kvůli prostoru pro další kapelu.

Rex – Jsme rádi, všechny vás pozdravujeme, a těšíme se na vás.
We will ask some not-so-serious questions to every band performing at this festival. We are happy that they will play with us, also they are happy that they will play with us. We are happy together. Let’s love each other, and let’s love this festival. Keep supporting it because it wouldn’t be possible without you!Alan – Hi gang. When did you hear about this festival?

Rex – Hello Alan, and thanks for the interview. The first time I read about the Festival was at the beginning of 2023 on social media, and as many metalhead, you are always looking for festivals to come.


Alan – When you heard about the festival, did you look at the previous ones? Or are you learning about South of Heaven just now?

Rex – I check the previous editions, is always good to see the evolution of metal festival, how they change across the years. And is really good to check how you evolve. Congratulations on that.


Alan – I ask this question every time, with every year, so I will ask it again. Have you ever played in a quarry? What do you think about it?

Rex – No, but to be honest.. sounds like a good plan for us!!! Also, this is maybe one of the stronger points of the festival. As some others, the idea to make a concert in a different place makes the festival more interesting not just for assistants, also for musicians.


Alan – Tell us about some interesting places where you have already played a concert or a festival. For example, a train, a plane, a ship, a jet…..?

Rex – Well… not sure if we play in interesting places… We play in an old factory abandoned one time, and also in a second world war bunker. Also in an old subterranean gallery, but… nothing some fancy. (LOL).


Alan – More than 6 months have passed since the beginning of 2024, so what’s new, and interesting for you? Album, line-up change, etc…?

Rex – Well, the most relevant thing in 2024 is the sing with “Scarlet Records” to release in May our second full-length “Oblivion’s Legacy”, and the opportunity to tour across Europe to share with the metalhead community our new songs.


Alan – What will you bring to South of Heaven? Thought as in the repertoire? Or even if you bring a surprise, can you hint about it?

Rex – We go to present the up to date set-list, almost all songs that we never play before, the majority of them from our new album.


Alan – What do you do when you’re not playing?

Rex – Well, 2 of us work as doctors, then one work as sound engineer, the other two in network companies.


Alan – Your corner, your homeland – how are you doing there? And can you say/write something interesting about your homeland?

Rex – Well, we live in Spain, a country with a nice countryside, great places to go for vacation (Lol), but also with a big metal scene. There are many great bands in the underground and above. Here we are really happy about the success of the band. We are working a lot on that. And well, the concerts at the beginning of the year works really well. Now is time to get what happens, with the tour of our new album.


Alan – Is there anything you’re going to tell about yourself that you haven’t said or written anywhere else?

Rex – Not sure… Maybe tell, that we are preparing something good for the festival, not just the music, also some visual… and we are really happy to come.


Alan – What or who are you most looking forward to at South of Heaven?

Rex – I think, share time with other metalhead, check all the amazing metal bands there. Enjoy the summer day in Czech Rep. And go for some good beers and Goulash…


Alan – Thanks for the interview for us and the South of Heaven festival goers. See you on stage. With me for sure, I’m the one who introduces it all and when the time comes, kicks you off the stage to make room for the next band.

Rex – Amazing to know it!!! Ands see you there!!!


KOMPLET INFO O FESTIVALE TU!