23. júla 2024

ENGLISH BELOW

Red Hot Shame je indie rocková skupina se sídlem v severní Kalifornii, v jejímž čele stojí zpěvák a skladatel Xeff Scolari a jeho proměnlivá sestava hudebních kohort. V indie post art rockovém světě Xeff Scolari je bernou mincí, a my mu položili pár otázek.Alan – Ahoj Xeff. Tvé nejnovější album You Can’t Make Me je kolikáté v pořadí?

Xeff – Ahoj Alane, je to naše 4. plnohodnotné album, dále máme  4 EP a 5. EP „Scratched Tracks“, vychází 19. dubna.

Aaln – Skupina Red Hot Shame byse dalo říci že je jednočlenná? To jsi ty + vždy další muzikanti? Nebo máš někoho kdo je stálým členem?

Xeff – Myslím, že se dá říci, že RHS takto začínali, projekt typu one man band. To už neplatí, léta už ne. Od začátku jsem byl se Stevenem Pitsenbargerem a pak se před pár lety přidali Ryan Wilson a Spencer Kennedy, od té doby tvoří jádro kapely. Marka Bennetta jsem potkal, když jsem dělal zpěvy na albu Curiosity, on se přidal na druhé album Sounds Like, od té doby je s námi. Být jednočlennou kapelou byla na chvíli zábava, líbí se mi hudba, kterou dělám se svými přáteli, než jenom já já já.

Alan – Ono jedna věc je natáčet album s nájemnými hráči. Druhá jet koncerty s albem a nájemnými hráči. Jak to máš zařízeno ohledně koncertování?

Xeff – Občas musím najmout bubeníka na vystoupení, když náš není k dispozici, jinak je kapela ustálená.

Alan – Proč se ptám. Rozhovor vyjde v zinech v Evropě. Takže dostaneš se hrát i do Evropy? Nebo tvá hudba se v Evropě jen hraje v rádií?

Xeff – Hrát v Evropě by bylo skvělé. Zatím nás hrají jen rádia, uvidíme, co bude dál…

Alan – Máš za sebou několik alb. Nepřemýšlíš příkladně na rok 2025 udělat průřez tvorbou a vydat i na LP? Ne jen na CD?

Xeff – Jako forma typu „největších hitů“? Ne, musím jít dál s novými věcmi a nechat staré věci žít v historii. Rád bych vydal vinylovou desku, bylo by to jen další celé album, pravděpodobně v roce 2025. Většina skladeb z nich je již napsána a některé texty si nechci nechat ujít, takže možná ano. Dobré by to bylo udělat i na LP se všemi texty uvnitř a všemi těmi atd… Ok, přemluvil jsi mě, bude LP.

Alan – Jaký je tvůj vztah ke kuřatům?

Xeff – Co se týče obalů alb a všech kuřátek? Mládě bylo výtvorem umělce Jeffa Jordana na skladbu, která se jmenuje Curiosity. Pracoval jsem na albu. Na skladbě s názvem Curiosity, tak jsem se zeptal, jestli to můžu použít, a on byl tak laskav, že souhlasil. Pak se to vyvinulo, trochu vyrostlo, na chvíli se změnilo v robota a skončilo to takto. Kuřátko se stalo naším maskotem, zatím jsme ho nepojmenovali. Myslím, že bychom měli. Jinak můj vztah ke slepicím je čistě dietní.

Alan – Co se týče tvé tvorby. Jak tvoříš? Na skladbách i textech děláš sám? Nebo občas si necháš poradit?

Xeff – Je to smíšené, někdy skladba spadne z nebe úplně hotová za 10 minut, jindy trvá udělat skladbu pár měsíců. Nápady přicházejí, když chtějí. Obvykle píšu sám, ale nenechám si ujít příležitost slyšet něčí nápad a vyzkoušet si ho. Často vymyslím verzi písně s holou kostrou s textem a akordy, pak to vezmu kapele a jako skupina odrazíme nápady a vymyslíme něco lepšího, než bylo, kdybych to celé udělal sám. Takže to nakonec vždy skončí jako skupinové úsilí.

Alan – Rozdíl mezi You Can’t Make Me a alby předešlými?

Xeff – Hlavně, na novém albu je to více živelný, více reprezentativní, jak zníme na koncertech. Ostatní byla spíše „studiová“ alba, více vrstvení nástrojů a podobně. Trochu více prozkoumání našich různých stylů co máme rádi. Poslední album My Satellite bylo výletem s vesmírnou tématikou, takže jsme zůstali v těchto vodách. Tady se ukazujeme trochu víc.

Alan – Jak posluchači přijali tvé poslední album? Spokojenost?

Xeff – Má to lepší odezvu než alba a EPs, které jsme dosud udělali. Rozhlasové vysílání byla pěkná a je tu pár skladeb, které, jak se zdá, s lidmi rezonují a mají spoustu přehrání. Dostali jsme také pěkné recenze v médiích, takže jsme rádi. Dokud to, co děláme, má smysl pro vzestupnou dynamiku, jsme šťastní.

Alan – Díky za rozhovor, no a snad do budoucna zavítáš někam do Evropy na festival.

Xeff – Díky Alane, jsme v souznění.
Red Hot Shame is an indie rock band based in Northern California, fronted by singer-songwriter Xeff Scolari and his shifting lineup of musical cohorts.In the indie post-art rock world, Xeff Scolari is a hot topic, and we asked him a few questions.Alan – Hi Xeff. Your latest album You Can’t Make Me is how many in order?

Xeff – Hi Alan – it’s our 4th full length album, and we also have 4 EP’s, and a 5th EP “Scratched Tracks” coming out April 19th.

Alan – Red Hot Shame can be said to be a one-man band. Is that you + always other musicians? Or do you have someone who is a regular member?

Xeff – I think RHS can be said to have started off that way, as a one-man band type of project.  But that’s no longer the case, and hasn’t been for years. I’ve been with Steven Pitsenbarger from the start, and then Ryan Wilson and Spencer Kennedy joined up a few years ago and have been the core of the band ever since.  I met Mark Bennett while doing open mics after the Curiosity album, and then he joined up on the second album Sounds Like and has been with us ever since. Being a one-man band was fun for a mintue, but I like the sound of the music I make with my friends, rather than a whole lot of me me me.

Alan – It’s one thing to record an album with hired players. The second jet concerts with the album and hired players. How are you arranged for concerts?

Xeff – I sometimes have to hire a drummer for a show if our guy isn’t available, but otherwise the band that plays live is the same one that’s on the albums.

Alan – Why I ask. The interview will be published in zines in Europe. So will you get to play in Europe? Or is your music only played on the radio in Europe?

Xeff – Playing in Europe would be incredible. Right now it’s radio only, but we’ll see what happens…

Alan – You have several albums under your belt. Aren’t you thinking, for example, about the year 2025 to make a cross-section of your work and release it on an LP? Not just on CD?

Xeff – Like a “greatest hits” type of thing? No, I have to keep moving forward with new stuff, and let the old stuff live in history. I’d like to do a vinyl release though, but it’d just be the next full album, probably in 2025. Most of it is written already, and there’s some lyrics that I don’t want to get missed, so maybe that’s a good one to do on a LP with all the lyrics inside and all that good stuff… Ok, you talked me into it.

Alan – What is your relationship with chickens?

Xeff – In regards to the album covers and all the baby chicks? The baby chick was the artist Jeff Jordan’s creation, on a piece he had that was called Curiosity. I was working on an album and song called Curiosity, so I asked if I could use it, and he was kind enough to agree. Then beyond that it has evolved, grown up a bit, turned into a robot for  a while, and ended up dragging us around on the newest album.  The chick has become our mascot, but we haven’t named it yet.  I guess we should. Otherwise my relationship with chickens is purely dietary

Alan – Regarding your work. How do you create? Do you work on the songs and lyrics yourself? Or do you sometimes get advice?

Xeff – It’s a mixed bag, sometimes a song will just fall out of the sky totally complete in 10 minutes, and other times it’ll take a couple of months, maybe. Ideas come when they want to. Usually I write alone, but I don’t pass up an opportunity to hear someone’s idea and try it out.  Often I’ll come up with the bare bones version of a song with lyrics and chords, and then take it to the band and we’ll bounce ideas off as a group, and come up with something better than it was, had I kept it to myself.  So, it always ends up being a group effort in the end.

Alan – The difference between You Can’t Make Me and the previous albums?

Xeff – Mainly that it’s more of a live sound on this new album, more representative of how we sound at the shows. The others were more “studio” albums, more layering of instruments, stuff like that. A little more exploration of our various styles on this one, as well. The last album, My Satellite, was a space-themed trip, so we were staying within those boundaries.  But we’re stretching out a little more here.

Alan – How have listeners received your latest album? Satisfaction?

Xeff – It’s gotten a better response than any other thing we’ve done so far. The radio play has been nice, and there’s a few tracks that seem to resonate with people and get a lot of plays. We’ve gotten some nice media reviews as well, so we’re pleased. As long as what we’re doing has a sense of upward momentum, we’re happy.

Alan – Thanks for the interview, and maybe in the future you will visit somewhere in Europe for a festival.

Xeff –  My pleasure, Alan, thank you!