14. júna 2024

REDAKCIA

šéfredaktor
Dominika Šimová
dominika.simova@hellmagazine.eu


zástupca šéfredaktora
Samuel Sámel
samuel.samel@hellmagazine.eu


redaktori
Pavel Šimo
Alan Rohan


admin webstránky
Viktor Wicky Makovický
viktor.makovicky@gmail.com


externí a občasní spolupracovníci
Kristína Zošová
Bohdan Haluz Mezei
Svatoslav Straka
Martin Chudý
Andrea Dižová
Pavla Jenčková


bývalí redaktori – čestné uznanie
Michal Roháč
Eva Roháčová
Radim Henry Valo


logo na stiahnutie (krivky PDF)